تالار پذیرایی بهارستان کاشان

آدرس : کاشان پشت باغ فین ، روبروی مسکن مهر