تشریفات مجالس پیوند آرزوها

پذیرایی شام

  • کلیه آیتم ها دارای کیفیت تضمین شده و تست قبل از سفارش میباشد.
  • منوها کاملا انعطاف پذیر بوده و قابلیت اضافه کردن انواع دسر و نوشیدنی ممکن می باشد.
  • در کلیه منوها امکان انتخاب محل سرو غذا از میان اماکن طرف قرارداد بصورت رایگان وجود دارد.